Behandeling

Het eerste homeopathisch consult duurt doorgaans 90 minuten. In dit gesprek vertelt u de hoofdklacht en eventuele andere klachten. Verder bespreek ik met u de omstandigheden die de klachten kunnen verbeteren of verslechteren door b.v. te bewegen of rusten, door eten of drinken, kou of warmte enz. Is er een aanleiding voor de klacht. Zijn er ziektes in het verleden geweest, hoe is de gezondheid in de familie. Zo kan er van alles in het gesprek ter sprake komen wat van invloed kan zijn op uw klachten. Dit geeft belangrijke informatie voor het te kiezen homeopatisch geneesmiddel.

Kinderen mogen zelf vertellen, maar er is ook ruimte om te spelen. De ouders geven verdere informatie.

Een vervolgafspraak wordt gemaakt, naar gelang de ernst van de klachten/ziekte.

Een verwijzing van uw huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Overleg met uw behandelend arts is mogelijk. Gebruikt u medicijnen, dan is dat geen belemmering voor de behandeling. Wel is het van belang om te weten wat voor medicijnen u gebruikt.

Als er vragen zijn over voedingsadvies bij lichamelijke klachten of gewichtsproblemen voor uzelf of uw kind, dan kunt u ook dat aangeven bij het maken van een afspraak.