Verzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een behandeling voor klassieke homeopathie (de homeopaat dient hiervoor wel aangesloten te zijn bij de beroepsvereniging). Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een aanvullende verzekering nodig. U kunt uw polis na kijken of contact op nemen met uw zorgverzekeraar. Omdat een vergoeding van het consult onder de aanvullende verzekering valt heeft het geen invloed op uw eigen risico.

Beroepsvereniging voor Natuurkundig Werkende Professionals.
Ik ben geregistreerd lid van de NWP, beroepsvereniging voor natuurkundig werkende professionals. De NWP bewaakt de kwaliteit van de aangesloten leden. Voor meer informatie kunt u terecht op de site www.NWP.nl.